Bøger om Frimureri

Bøger om frimureri

På denne side vil jeg, som overskriften nok røber, komme lidt omkring bøger om frimureri.

Når man vil til at søge ind frimureriet og i gang med at læse om frimureri, er det jo nemt at gå på internettet og søge. Men problemet er bare at når man søger på internettet, får man mange forslag op, der hverken er til at finde hoved eller hale i og konspirationsteorier er der nok af. Jeg har derfor forsøgt at samle lidt her på min egen side.

Jeg har også forsøgt at lave en oversigt over de bøger, jeg har i min bogsamling omkring frimureri, på Librarything.

Og hvis man vil til at læse i bøger om frimureri og have nogle idéer om hvad frimureri er for en størrelse, vil jeg anbefale disse to til en start:

  • I Guld og Himmelblåt – En bog om Frimureriet i Danmark i fortid og nutid
  • Frimureri, fortid eller fremtid? af Peter Duetoft

I Guld og Himmelblåt
– En bog om Frimureriet i Danmark i fortid og nutid

I Guld og HimmelblaatFrimureri – Hvad er det? Dette spørgsmål har mange mennesker stillet – og lige så mange har forgæves søgt efter et klart og entydigt svar. Denne bog udgives i anledning af 250-året for frimureriets begyndelse i Danmark i 1743. Den opfylder samtidigt et ønske fra Den Danske Frimurerorden om at tilføre den sparsomme, alment tilgængelige litteratur om dette emne en indgående skildring af frimureriet i fortid og nutid. Bogen består af en række selvstændige artikler, der belyser væsentlige aspekter af frimureriet, dets formål, historie og virkemåde, dets tankegang og idéverden.

Frimureriet og dets udvikling sættes ind i en historisk og kulturhistorisk sammenhæng – og så prøver bogen endelig at forklare, hvorfor frimureri ikke uden videre lader sig forklare . . . at der er en god forklaring på, at der ikke findes et endeligt og udtømmende svar på spørgsmålet: Hvad er frimureri?

Frimureri – fortid eller fremtid?
(Dele af forord i bogen)

Frimureri - Fortid eller fremtid?Har frimureriet en fremtid – og hvad har det egentlig betydet? Disse spørgsmål stilles ofte. I århundrede af år har myterne floreret om frimureriet. Mange har set med skepsis på dette ”hemmelige samfund”, der ikke er så hemmeligt endda. Gennem de sidste årtier har frimureriet åbent sig mod omverden. Senest har Den Danske Frimurerorden skabt et pressekontor. Viljen er der.

Denne åbenhed fører naturligvis til at mange mennesker spørger til Ordenens virke. Ikke kun til frimurerordenen – også til Odd Fellow og andre.

I dette skrift giver jeg et personligt bud på, hvorfor frimureriet – og andre Ordenener – har en rolle at spille i fremtiden. Jeg beskriver også, hvordan de hidtil har præget og formet de værdier, vort samfund bygger på.

Bøgerne “I Guld og Himmelblåt” og “Frimureri – fortid eller fremtid?” kan købes på Den Danske Frimurerordens webbutik under “Frimurerlitteratur – ikke medlemmer