Frimureri

Manden der ville være konge. Frimurerbog. Frimurerring.

Denne side handler om Den Danske Frimurerorden og frimureri. Jeg blev selv optaget den 24. januar 2005 i Sankt Johanneslogen St. Clemens i Aarhus og er nu kommet til VIII grad. Ud over Sankt Johanneslogen St. Clemens, er jeg optaget i Sankt Andreaslogen De Fire roser, Provinsiallogen i Aarhus, Forskningslogen Friederich Münter som korresponderende medlem og Forskningslogen Sit Lux Nr. 843 som korresponderende medlem.

Sankt Johanneslogen St. Clemens

Logen er stiftet d. 23. november 1871. Logen har taget navn efter Aarhus’ skytshelgen St. Clemens, en af de allerførste paver. I våbenskjoldet indgår lammet, klippen og vandet. St. Clemens er skytshelgen for søfarende, stenhuggere, marmorarbejdere, hattemagere og børn.

Sankt Andreaslogen De Fire roser

Logen er stiftet d. 30. april 1908. De Fire Rosers skjold blev første gang brugt d. 29. oktober 1908 og består af et grønt Andreaskors med gylden kant på hvid baggrund. Skjoldet blev endeligt godkendt af Kong Frederik VIII i 1908.

Provinsiallogen i Aarhus

Provinsiallogen i Aarhus stiftes 1. januar 1958

Forskningslogen Friederich Münter

Logen er stiftet d. 18. april 1997. Logen beskæftiger sig med forskning inden for frimureri. Forskningslogen Friederich Münter udgiver hvert år Acta Masonica Scandinavica.

Forskningslogen Sit Lux

Forskningslogen Sit Lux Nr. 843 er stiftet den 1. marts 1997 og er den første Laugsloge under Det Danske Frimurerlaug, som – i form af skrifter og indlæg – udelukkende  beskæftiger sig med at undersøge og belyse frimureriets mange facetter. Forskningslogen udgiver hver år en bog om årets arbejde.

Optagelse i Den Danske Frimurerorden

Her er der lidt informationer om hvad frimureriet kan give en, men for at blive optaget i Den Danske Frimurerorden er der nogle betingelse der skal være i orden:

  • At man har en dåbsattest (hvis man ikke kan finde sin dåbsattest kan man få en ny på det nærmeste kirkekontor eller i den kirke man tilhører).
  • At man er af kristen religion.
  • At man er fyldt 21 år.
  • At man har rådighed over sit bo (det vil sige at man skal have et sted at bo).
  • At man har et godt omdømme.
  • At man er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark på optagelsestidspunktet.
  • At man har to faddere.

De to faddere retter på ansøgerens vegne henvendelse om optagelse i logen. Ansøgeren indsender gennem sine faddere en kort redegørelse for sit livsforløb. Der skal være vedlagt dåbsattest og to fotografier. Afhængig af antallet af ansøgere, vil der gå fra et par måneder til et halvt år, før optagelse kan finde sted.

Hvis man gerne vil søge optagelse i Den Danske Frimureroden, kan man tilmelde sig et af informationsmøderne i den lokale loge. På www.ddfo.dk er der en oversigt over hvor og hvornår, der er informationsmøder. Man kan tilmelde sig informationsmødet her i Aarhus, ved at ringe til kontoret i Christiansgade 6 på Tlf.: 86 12 12 97 eller e-mail: plaa(a)ddfo.dk.

Hvis man ikke kan vente til der kommer et informationsmøde eller ingen kender i Den Danske Frimurerorden og gerne vil søge optagelse, kan man altid kontakte den nærmeste Loge og få gode råd om, hvad man så gør.

De formelle krav

Sider på Wikipedia og Den Store Danske om frimureri

Når man går på nettet og forsøger at finde informationer om Den Danske Frimurerorden og frimureri, kan det godt være lidt svært at finde hoved og hale, i alle de sider der kommer frem. Og en del af de mange sider der er på nettet, er ikke andet end konspiration teorier, der ikke rigtigt kan bruges til noget, i forhold til den søgning man er i gang med, hvis man gerne vil optages i en orden eller loge. Så jeg har her under forsøgt at samle nogle få sider, der måske kan bruges til en start.

Wikipedia

Den Store Danske

Andre private sider om frimureri